Mariano Jabonero

Mariano Jabonero Blanco (Madrid, 1953), é Licenciado en Filosofía e en Ciencias da Educación pola Universidade Complutense de Madrid, con estudos de posgrao en administración e supervisión da educación.

Na súa traxectoria profesional desempeñou postos como pedagogo no Ministerio de Educación de España, Inspector de Educación nas cidades de Barcelona e Madrid, Director Provincial (equivalente a Secretario de Educación departamental) na provincia de Toledo e como directivo no Ministerio de Educación de España durante dez anos.

No ámbito académico foi profesor do Departamento de Didáctica e Organización Escolar da Facultade de Educación da Universidade Complutense de Madrid. É autor ou coautor de numerosos textos, artigos, investigacións e conferencias sobre diferentes temáticas educativas.

 

Traballou como consultor ou experto en educación na práctica totalidade de países de América e España, con UNESCO, PNUD, OEA e OEI, así como en programas da Unión Europea.

Entre 2003 e 2010 desempeñou o posto de Director Xeral da Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), ocupándose, entre outras funcións, da identificación, acordo e coordinación de programas educativos de cooperación con todos os países da rexión, coordinación e relatoría de conferencias de ministros de educación preparatorias dos Cumios Iberoamericanos de Xefes de Estado e de Goberno.

Foi Director de Educación da Fundación Santillana, entidade creada en 1979 con sede central en Madrid, sedes en América en Colombia, Brasil e Arxentina e actividade en toda a rexión.

En abril de 2018, na XIII Reunión Ordinaria da Asemblea Xeral da Organización de Estados Iberoamericanos, foi elixido co voto de todos os ministros de educación iberoamericanos como Secretario Xeral da OEI.

Pola súa dedicación á educación fóronlle concedidas diferentes distincións en países de América Latina, e en España a Orde de Alfonso X o Sabio.