LIÑAS TEMÁTICAS

 1. A acción e os procesos socio-educativos na sociedade rede         

 2. A educación ante o desafío da diversidade e a inclusión social. Perspectivas transculturais e interculturais

 3. A innovación e o cambio educativo. Avances e resistencias

 4. Ecoloxías da aprendizaxe na era dixital. Formación e Profesionalización na sociedade do coñecemento

 5. A educación en aberto: competencias, recursos e materiais

 6. Procesos de elaboración, xestión e transferencia do coñecemento educativo

 7. Liderado, calidade e educación en rede

 8. A orientación educativa nun mundo conectado. Participación, inclusión e convivencia

 9. A avaliación como optimización educativa na sociedade do benestar

 10. Educación, desenvolvemento persoal e procesos de aprendizaxe

 11. Educación, empregabilidade e formación profesional