INSCRICIÓN

Custo da inscrición                                                                                 

Reducida (desde 01/07/2020 - ata 15/04/2021)

 • Socios/as de entidades que conforman RETINDE***: 245€

 • Socios/as doutras entidades asociadas ao Congreso***: 245€

 • Estudantes, participantes desempregados/as e xubilados/as: 130€

 • Profesionais do ámbito educativo non universitario*: 245€

 • Outros/as participantes: 300€

 • Workshop**: 50€ (precio por Workshop)

Ampliada (desde 16/04/2021 - ata 20/05/2021)

 • Socios/as de entidades que conforman RETINDE***: 300€

 • Socios/as doutras entidades asociadas ao Congreso***: 300€

 • Estudantes, participantes desempregados/as e xubilados/as: 150€

 • Profesionais de o ámbito educativo non universitario*: 300€

 • Outros/as participantes: 350€

 • Workshop**: 70€ (precio por Workshop)

*Solicitada homologación á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional como actividade de formación permanente do profesorado non universitario (24 horas).

**Solicitado de novo recoñecemento a efectos de formación permanente do profesorado do XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía pola Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial do Ministerio de Educación e Formación Profesional para profesorado de ensino non universitarios (resto de Comunidades Autónomas e centros privados de Galicia). A solicitude de recoñecemento deberá realizarse directamente á dirección de correo electrónico do Congreso (xviicongreso.pedagogia@usc.es). 

**Aqueles/as que se matriculen nalgún dos Workshops deben sumar o precio do mesmo á inscrición xeral.

***No caso das matrículas no Congreso coa opción do desconto por ser socio/a da SEP, entidades que integran RETINDE ou outras entidades asociadas, a organización do Congreso comprobará coa Rede ou Entidade a pertenza á mesma.

Acceso ao Congreso Online                                                                   
 

Os asistentes ao XVII Congreso Nacional e IX Iberoamericano de Pedagoxía que desexen asistir ao Focal Meeting de WERA, e aínda non se inscribiran no sistema WERA Conftool, deben inscribirse. Isto implica un custo de 50 Euros (25 Euros para estudantes) como consecuencia da necesidade de utilizar diferentes plataformas para os dous eventos virtuais. O rexistro debe realizarse a través de Conftool, no siguinte enlace seleccionando a opción que corresponda: 

a) “Participants registered in the SEP 2021 Conference” (para participantes en xeral, 50 euros). 

b) “Students, retired and unemployed registered in the SEP 2021 Conference” (para estudantes, xubilados e desempregados, 25 euros).

Para máis información, contactar con: admin@wera-compostela.com

A inscripción no Focal Meeting de WERA permite a asistencia ao XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía. Isto supón un custo de 50 Euros (25 Euros para estudantes) como consecuencia da necesidade de utilizar diferentes plataformas para os dous eventos virtuais. O abono debe realizarse por medio dalgunha das opcións que figuran a continuación.

Inscrición                                                                                                

Para efectuar a inscrición, debe cumprimentar a seguinte folla de inscrición online. 

AVISO IMPORTANTE

Lembre que o formulario de inscrición só debe cubrirse unha vez. Para calquera cambio, póñase en contacto connosco a través do seguinte enderezo de correo electrónico: xviicongreso.pedagogia@usc.es

 

Opción A: Pago con tarxeta de crédito.

O pago con tarxeta de crédito pode ser feito a través da plataforma permitida pola Universidad de Santiago de Compostela neste enlace. No campo "Concepto"debe figurar "Congreso Pedagoxía 2021".

Opión B: Transferencia bancaria / Ingreso en efectivo

En caso de pago mediante transferencia bancaria, realizarase en calquera dose seguintes números de conta:

 

      A) ES40 0049-2584-90-2214002210 (SWIFT: BSCHESMM) do Banco Santander. 

      B) ES54 2080 0300 8431 1000 0482 (SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX) - ABANCA

En CONCEPTO de: Nome e apelidos - Congreso de Pedagogía 2021. É obrigatorio que figure o nome e apelidos do matriculado. En caso de que o nome e apelido da persoa matriculada non apareza no recibo, a organización do Congreso resérvase o dereito de rexeitar dito comprobante.

Importante                                                                                             

Todos/as os/as congresistas deben enviar xustificante de pago á seguiente dirección de correo electrónico xviicongreso.pedagogia@usc.es

A petición de factura deberá acompañarse, ademáis, dos siguientes datos:

 • NIF e domicilio fiscal

 • CIF e domicilio profesional

Os/as estudantes de grao e posgrao deberán enviar unha copia das taxas de matrícula do curso 2020/2021 á seguiente dirección de correo electrónico xviicongreso.pedagogia@usc.es

Os/as  profesionais do mundo educativo non universitario, e as persoas en situación de desemprego, deben enviar un documento acreditativo da súa situación profesional á seguiente dirección de correo electrónico xviicongreso.pedagogia@usc.es.

A inscrición dá dereito a                                                                         

Aceso a todas as sesións incluídas no programa científico. 

 • Participación nos actos sociais online

 • Certificado de participación no Congreso e, no seu caso, no WERA 2021 Focal Meeting

 • Libro de resumos e Libro de Actas do Congreso (formato electrónico)

 

Adicionalmente, todos/as aqueles/as participantes que previamente non sexan socios/as da SEP, terán dereito, coa inscrición, a ser socio por un período dun ano, cos seguintes beneficios: 

 • ​Acceso a Bordón. Revista de Pedagoxía, na versión dixital.

 • Recoñecemento das vantaxes como membro dunha sociedade que pertence a World Educational Research Association (WERA).

 • Descontos na participación en congresos e seminarios organizados pola SEP e EERA.

 • Prioridade da publicación de artigos Bordón. Revista de Pedagoxía.

 • Participación nos foros privados e lista de distribución.

Devolucións                                                                                            

A data límite para cancelar calquera inscrición é o 20 de maio de 2021 ás 23.59 horas (hora de España Peninsular). O desembolso por cancelar a matrícula ten a aplicación dunha penalización de 50€. A partir desa data e hora, non será posible cancelar as inscricións e, consecuentemente, recibir o reembolso.

IMPORTANTE: Se o motivo de cancelación da inscrición é a non aceptación da proposta de comunicación, procederase ao reembolso do valor da inscrición, unha vez descontados os gastos bancarios.

Snapseed.JPG

Plaza de Praterías, casco antiguo de Santiago.

 

MOI IMPORTANTE

O Comité Organizador e a Sociedade Española de Pedagoxía, de acordo con RETINDE, decidiron que o Congreso se celebrará os días previstos, 7, 8 e 9 de xullo de 2021, e que o acceso ao mesmo e a participación será vía ONLINE.
As circunstancias sanitarias recomendan clarificar xa o formato do evento ante todas as persoas e organismos que nos veñen apoiando e que tanto agradecemos.
O que nos move é salvagardar o máis substantivo do Congreso e, naturalmente, a saúde das persoas.
Facer un Congreso deste alcance, garantindo un acceso e participación vía online, supón contratar os servizos dunha empresa que garanta a solidez técnica do Evento, isto é, un adecuado desenvolvemento das sesións programadas. O cal implica un notable incremento dos custos.
En consecuencia, o Comité procedeu aos imprescindibles axustes no tipo de inscrición, respectando en todo caso as inscricións xa realizadas.
Moitísimas grazas pola vosa comprensión e axuda.