COMUNICACIÓNS E PÓSTERES

 

 1. Título.

 2. As propostas dirixidas ao XVII Congreso Internacional y IX Iberoamericano de Pedagogía deben tamén identificar a liña temática á que se adscriben. 

 3. Modalidade: simposio, comunicación ou poster.

 4. Tipo de participación: teórica, investigación ou experiencias/boas prácticas.

Nota: é moi importante que se adxunte a proposta en formato PDF  e que non se inclúa na mesma o nome dos/das autores/as, a fin de garantizar unha revisión anónima.

 

O Comité Científico e Organizador do congreso resérvase o dereito de decidir a modalidade final (comunicación ou póster) dos traballos, así como a liña temática. Os/as autores/as serán informados/as, oportunamente, sobre a aceptación ou non das súas propostas nos prazos previstos.

 

O programa definitivo publicarase na páxina web do congreso a finais de abril de 2021. Despois desta data, non se realizará ningunha modificación respecto ás presentacións de simposios, comunicacións ou pósteres.

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS SEGUNDO O TIPO DE PARTICIPACIÓN:

     1. TEÓRICA

 • Descrición xeral das preguntas de investigación e obxetivos (máximo 400 palabras).

 • Metodoloxía (máximo 200 palabras).

 • Conclusións (máximo 200 palabras).

 • Referencias bibliográficas (máximo 200 palabras).

     2. INVESTIGACIÓN

 • Descrición xeral das preguntas de investigación e obxetivos (máximo 400 palabras).

 • Metodoloxía (máximo 200 palabras).

 • Resultados e conclusións (máximo 200 palabras).

 • Referencias bibliográficas (máximo 200 palabras).

​     3. EXPERENCIAS/BOAS PRÁCTICAS

 • Contextualización (máximo 300 palabras).

 • Descrición da experiencia (máximo 400 palabras).

 • Conclusións (máximo 150 palabras).

 • Referencias bibliográficas (máximo 150 palabras).

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Aquelas propostas que non cumpran cos requisitos establecidos non serán admitidas.

No caso das propostas admitidas, os autores deberán enviar o texto definitivo, de acordo coas normas de envío de texto completo e dentro dos prazos establecidos.