VENRES, 9 de xullo de 2021

 

9:15 - 10:15. Conferencia Plenaria. A xestión do cambio na educación como horizonte común Iberoamericano

Dr. Miguel Ángel Escotet

10:15 - 10:30. Traslados internos

 

 

10:30 - 12:00. Sesión de pósteres

                       Actividade Congreso

 

12:00 - 12:30. Pausa café                                                                                             

 

12:30 - 14:00. Mesas de comunicacións

 

14:00 - 15:30. Pausa comida                                                                                        

 

15:30 - 17:00. Mesas de comunicacións

 

17:00 - 17:30. Pausa café                                                                                             

 

17:30 - 19:00. Espazo dispoñible para simposios

 

 

19:00 - 19:15. Traslados internos

 

 

19:15 - 20:15. Conferencia de Clausura. Educación integral para un mundo cambiante. Achados da iniciativa global de innovación educativa da universidade de Harvard 

Dr. Fernando M. Reimers

 

 

20:30. Acto de Clausura do Congreso