XOVES, 8 de xullo de 2021

 

 

9:15 - 10:15. Conferencia Plenaria. A OEI e o reto de construír Redes Educativas en Iberoamérica

Dr. Mariano Jabonero

 

10:15 - 10:30. Pausa                                                                                             

 

 

10:30 - 12:00. Sesión de pósteres

                       Actividade Congreso

                       Mesas de comunicacións

 

12:00 - 12:30. Pausa                                                                                             

 

12:30 - 14:00. Espazo dispoñible para simposios

 

14:00 - 15:30. Pausa                                                                                             

 

15:30 - 17:00. Mesas de comunicacións

17:00 - 17:30. Pausa                                                                                             

 

17:30 - 18:30. Conferencia Plenaria WERA

18:30 - 18:45. Pausa                                                                                             

 

18:45 - 20:15. Reunión aberta de RETINDE

 

 

18:45 - 20:15. Sesión de pósteres  

                       Actividade Congreso

                       Mesas de Comunicaciones

 

21:30. Actividade socio-cultural online